Ένταξη Γηπέδων

entaksiΗ GCMFA πιστοποιεί τις κορυφαίες ελληνικές εγκαταστάσεις στο χώρο του minifootball, δηλαδή γήπεδα 5×5, 6×6, 7×7 και 8×8. H Διοίκηση κάθε εγκατάστασης εφόσον πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές, λαμβάνει την επίσημη πιστοποίηση και αυτόματα μπαίνει στο ελληνικό ή το αντίστοιχο κυπριακό δίκτυο.

Εφόσον μία νέα εγκατάσταση δεν έχουν εντοπιστεί από την GCMFA, μέλη της Διοίκησής της μπορούν να έρχονται σε επαφή με την GCMFA και να προχωρούν κατόπιν σε περεταίρω συζητήσεις και ελέγχους για το ενδεχόμενο ένταξης.

 

Οι προδιαγραφές ένταξης σχετίζονται με τα εξής κριτήρια:

  • Ποιότητα υποδομών
  • Ποιότητα υπηρεσιών και πληθώρα παροχών
  • Προσβασιμότητα με ή χωρίς ίδια μέσα του κοινού / απόσταση από αστικά κέντρα
  • Απόσταση από άλλες εγκαταστάσεις
  • Διεξαγωγή εσωτερικών πρωταθλημάτων και άλλων διοργανώσεων

Τα ανωτέρω κριτήρια δεν είναι περιοριστικά, ούτε είναι απαραίτητο να πληρούνται όλα για να ενταχθεί μία εγκατάσταση στο δίκτυο της GCMFA. Ωστόσο, είναι η βάση της επισκόπησης πριν την απόφαση της ένταξης και σίγουρα κάθε εγκατάσταση εστιάζει σε διαφορετικά πλεονεκτήματα.

Η ένταξη μίας εγκατάστασης συνοδεύετεαι συνήθως και με παράλληλη ένταξη της εσωτερικής διοργάνωσής της στο Εθνικό Πρωτάθλημα, αλλά και αυτό κρίνεται ad hoc.