Ν. Δωδεκαννήσου

Οι εγκαταστάσεις του Νομού θα ανακοινωθούν σύντομα.