Ν. Καρδίτσας

Οι εγκαταστάσεις του Νομού θα ανακοινωθούν σύντομα.