Ν. Καστοριάς

Οι εγκαταστάσεις του Νομού θα ανακοινωθούν σύντομα.