Ν. Πιερίας

ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Τέρμα 25ης Μαρτίου Κατερίνη
Τηλ.:23510 79 001
Ιδιοκτήτης Βελισαρίδης Γιάννης