Ν. Σερρών

Οι εγκαταστάσεις του Νομού θα ανακοινωθούν σύντομα.